ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ฯ

     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยน PLC ประสาน้องพี่ สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปฏิบัติที่ดี แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ” โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 8.30น.-12.00น.

ผ่านระบบออนไลน์
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99397473349?pwd=SnZqeUs4dXlLNGRSY0RETGdScE56QT09

Meeting ID: 993 9747 3349
Passcode: 085412

****มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรม
**ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศน.วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล https://line.me/ti/p/K–XHhgdtm
   แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยน PLC ประสาน้องพี่ สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiDX4Q4oGEq2TkI_q9cr6dO2n6OJm4R1SsMbiNlolWT1eORg/viewform