สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

สพม.สุพรรณบุรี ป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)