สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 และร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเครือข่ายทักษะอาชีพกับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี