รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
ร่วมต้อนรับ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี