รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
ร่วม
พิธี เปิด โครงการสัมมนาเรื่อง ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย