สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2