สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT

สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT / PAT และวิชาสามัญประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี