สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อซักซ้อมการดำเนินการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อซักซ้อมการดำเนินการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน บรรยายโดย นายนพดล คำเรียง ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี