สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร

     วันที่ 27 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง
ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี
พ.ศ. 2565 ณ ศาลามหาเถรคันฉ่อง วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี