สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม O-NET ฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

           วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑณา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3