สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม O-NET ฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย และโรงเรียนดอนคาวิทยา