สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ฯ

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุรินทร์ นามอยู่ รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามฯ การจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี