สนามสอบครูผู้ช่วย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามสอบครูผู้ช่วย จังหวัดสุพรรณบุรี

  • สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  • สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
  • สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนสุพรรณภูมิ