ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรรมการเรียนรู้ฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

วันนี้ 20 ม.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี