ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่1 ธ.ค. 2564 เวลา 11.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ ห้องประชุม
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี