สพม.สุพรรณบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

สพม.สุพรรณบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน บริเวณตลาดสามชุก 100 ปี พร้อมทั้งทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ครบ 69 พรรษา ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม