ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ 5/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี