รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ การเปิดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.
ให้การต้อนรับพร้อมทั้
งให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียน