รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. ายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม. ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียน