ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดการเรียนการสอน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรีลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดการเรียนการสอน (OnSite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี