ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ|
เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ปีงบประมาณ 2565
ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี