ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับครู นักเรียน ที่ประสบอุทกภัย สหวิทยานเรศวร และ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

วันนี้ 8 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรีเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับครู นักเรียน
ที่ประสบอุทกภัย 
ของสหวิทยานเรศวร และ สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ณ อาคารสมาคม ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี