ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี

วันที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี