ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี