สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณรอบสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (บริเวณใกล้กับพระบรมรูปรัชกาลที่5)