ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ

วันนี้ 14 ต.ค. 2564 เวลา 15.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 แห่ง  ณ ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี