ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

       วันนี้ 8 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 โดยเป็นกลุ่มประเภทนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายใต้โครงการสร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ และบุคลากรด้านการแพทย์พร้อมวัคซีน จากโรงพยาบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี