ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

        วันนี้ 8 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยเป็นกลุ่มประเภทนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายใต้โครงการสร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวชและบุคลากรด้านการแพทย์พร้อมวัคซีน จากโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี