ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)

       วันนี้ 6 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช.3 จำนวน 594 คน
ณ โรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม โดยมี ว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก และว่าที่ ร.ต. ภูวฤณ  ภูริธรจินดา ส.อบจ.เขต 2
อำเภอสามชุก ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ภายใต้โครงการสร้างเกาะป้องกัน ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุกและบุคลากรด้านการแพทย์พร้อม
วัคซีน จากโรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี