สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะฯ

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดขึ้นใหม่จาก ก.ค.ศ. ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM