ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมผลงานนักเรียนฯ

วันที่ 9 ก.ย. 2564 นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานนักเรียน รางวัล TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศระดับประเทศกลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี