ผอ.สพม.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารฯ

วันนี้ 9 ก.ย.2564 เวลา 11.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา จำนวน 100 เตียง และโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 100 เตียง
โดยปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด