ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือฯ

วันที่ 7 ก.ย. 2564 นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) ณ โรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี