ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ

วันที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี