ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สพม.สุพรรณบุรี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสพม.สุพรรณบุรี และสพม.นครปฐม ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ และนายอุทัย ก่งเซ่ง รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม