ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การเยี่ยมบ้านออนไลน์”

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การเยี่ยมบ้านออนไลน์” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การเยี่ยมบ้านออนไลน์” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564