สพม.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

สพม.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 16 – 17 ส.ค. 2564 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  พร้อมด้วย นายอุทัย ก่งเซ่ง รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี , นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุร , นายธวัช หมอยาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน. , นายพิทยา แก้วทิพย์ ผอ.โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ ZOOM