โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม” สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 “


ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจ ทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ “ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สอบผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร
Link เข้าทำแบบทดสอบ https://sites.google.com/sn.ac.th/science-computer