สพม.สุพรรณบุรี จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Brush Up Your English พิชิต CEFR”

สพม.สุพรรณบุรี จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Brush Up Your English พิชิต CEFR”

วันที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา “Brush Up Your English พิชิต CEFR”