ขอเชิญครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC WEBINAR

ขอเชิญครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC WEBINAR

สพฐ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ สำหรับคุณครู เนื้อหาแน่นกว่า 20 เรื่อง อบรม 14-15 ส.ค. 64 ลงทะเบียนฟรี! 

ขอบคุณที่มา : https://webinar.dlit.ac.th/home