การประกวดสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “จุดประกาย ขยายความคิด ค้นหาครูและนักเรียน ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

สพม.สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนครูผู้สอนและนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “จุดประกาย ขยายความคิด ค้นหาครูและนักเรียน ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทครูผู้สอน และประเภทนักเรียน ชิงโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม นี้ ติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางแฟนเพจ ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถส่งผลงานโดยไม่ต้องสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้
https://www.facebook.com/ComputerAcademicCenterSuphanburi