ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แบ่งปันทำความดี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แบ่งปันทำความดี โดยได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องดื่ม ขนม มอบให้กับผู้ที่กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี