ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA

สพม.สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting และ youtube สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://sites.google.com/sn.ac.th/sp-pa/