สพม.สุพรรณบุรี นิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายอุทัย ก่งเซ่ง รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจและรับฟังการรานงานการดำเนินงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี