ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี โรงเรียนสวนแตงวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี  และทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด