พิธีเปิดป้าย สพม.สุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ อาคารโรงเรียนบ้านกิโลแปด ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีโดยนางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน