ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9