กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

15953876180178-removebg-preview

นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

15625515004610

นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุล
นิติกรชำนาญการ